Bộ Xây Dựng

Lễ ký kết và hội thảo dự án hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam

Lễ ký kết và hội thảo dự án hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam 03/01/2017
Ngày 15/12 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã phối hợp tổ chức lễ ký kết và hội thảo dự án hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam (GDSS). Tham dự lễ ký kết và hội thảo có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, Trưởng Đại diện Văn phòng KOICA tại Việt Nam - ông Chang Jae Yun; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia Dự án; các chuyên gia độc lập của Việt Nam và Hàn Quốc trong Dự án này.
Thong ke